Werkwijze

De behandeling

De behandeling begint met een intake om de klacht te verduidelijken. Daarna wordt er een onderzoek en/of observatie gedaan. Voor uitgebreid spraak-taalonderzoek zijn meerdere afspraken nodig. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt gekeken of behandeling nodig is.

In de meeste gevallen is de behandeling één keer per week. Een afspraak duurt 30 minuten. werkwijze

Meestal worden er huiswerkopdrachten gegeven. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de soort en ernst van de stoornis.
Ouders en verzorgers worden betrokken bij de behandeling , zodat ze op de hoogte blijven en samen met het kind kunnen oefenen. U kunt als ouder bij de behandeling aanwezig zijn.
Als er aanleiding voor is, werkt de logopedist samen met anderen. Hierbij kunt u denken aan school, peuterspeelzaal, consultatiebureau, huisarts of specialist. Ook wordt er samengewerkt met orthodontist of tandarts.

Werkwijze

Screening & vrijblijvend inloopspreekuur

Twijfelt u of logopedie iets voor u of uw kind kan zijn, kom dan langs tijdens het inloopspreekuur. Er wordt een logopedische screening afgenomen. De logopedist kijkt samen met u of logopedie hulp zou kunnen bieden.

Iedere woensdag van 11.00 tot 12.00 uur kunt u vrijblijvend binnenlopen.

Kunt u niet op woensdagochtend, neem dan even contact met ons op. Dan maken we een afspraak voor een vrijblijvende screening. In schoolvakanties vervalt het inloopspreekuur.

Aan het inloopspreekuur en de vrijblijvende screening zijn geen kosten verbonden. Er is geen verwijzing nodig.

U kunt telefonisch, per mail of via het contactformulier een afspraak maken.

Direct toegankelijke logopedie

Sinds 1 augustus 2011 is de logopedie direct toegankelijk. Dit houdt in dat er geen verwijzing van uw arts meer nodig is voor logopedie. Let op; per zorgverzekeraar verschillen de voorwaarden voor directe toegankelijkheid , dus controleer uw polisvoorwaarden om na te gaan of uw zorgverzekeraar logopedie zonder verwijsbrief vergoedt.

Voor de logopedist is het gemakkelijk als u wel een verwijsbrief heeft. Als u geen verwijsbrief heeft moet de logopedist voorafgaand aan de behandeling een screening uitvoeren om erachter te komen of u met uw klacht op de juiste plek bent. Als blijkt dat u niet op de goede plek bent, wordt u alsnog terugverwezen naar de huisarts.