Specialisaties volwassenen

Specialisaties bij volwassenen

Stemtherapie - ademtherapie

Sinds het begin van mijn werk als logopedist heb ik affiniteit met het behandelen van stemproblemen. Ik heb hierdoor een jarenlange ervaring in behandeling van adem- en stemproblemen. Ik blijf me bijscholen in recente stemmethodieken voor logopedie.

Verkeerd stemgebruik, verminderde stemcapaciteit of het vastzetten van de adem zijn vaak de oorzaak van een stemprobleem bij spreken en zingen. Ook aandoeningen aan de stembanden, zoals bijvoorbeeld een stembandpoliep, stembandknobbeltje of onvolledige stembandsluiting veroorzaken stemklachten.
De logopedist doet onderzoek naar de stemmogelijkheden, stemkwaliteit en adem- en stemgebruik. De therapie is gericht op het leren gebruiken van een juiste adem- en stemtechniek, om zo de balans in de stemgeving te herstellen. Er wordt gewerkt met oefeningen uit verschillende stemmethodieken.

Indien nodig, werken we samen met de KNO-arts.
Er wordt voortdurend afgestemd op wat voor uw stem van belang is. 

Specialisaties volwassenen
Specialisaties volwassenen
Specialisaties volwassenen

Manuele larynx facilitatie

Veel stemstoornissen gaan gepaard met te veel spanning in of rondom de spieren van het strottenhoofd (de larynx). De techniek van de manuele larynx facilitatie is goed toepasbaar voor het keelgebied om een teveel aan spanning in deze spieren te onderkennen, te verminderen of op te heffen.

Door masseren en stretchen van gespannen spieren wordt ontspanning bereikt waardoor stemoefeningen sneller zullen aanslaan.
Globusgevoelens (o.a. het gevoel dat er iets in de keel zit) en slikklachten kunnen hiermee goed behandeld worden.

Chronische hoestklachten

Door een vervelende hoestprikkel vanuit de keel blijft u maar hoesten en medische behandeling is niet of onvoldoende helpend geweest. U hoest al meer dan acht weken. Dan kan logopedie iets voor u betekenen. Samen met de logopedist bekijkt u wat u kunt doen om het hoesten te verminderen. De logopedist maakt gebruik van de SPEICH-C methode om hoestklachten beheersbaar te houden.