Kinderen

Kinderen

Praten is voor een kind een belangrijk middel om contact te maken. Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is nodig voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Spraak en taal zijn ook belangrijk voor het leren op school.

Soms zijn er zorgen over het spreken van uw kind. Het kan zijn dat het kind slechter te verstaan is dan kinderen van zijn leeftijd of dat het minder goede zinnen maakt.
Soms maken anderen een opmerking over het spreken van uw kind, bijvoorbeeld de leidster van de speelzaal of de leerkracht van school.
Er zijn natuurlijk veel verschillen in de spraak- en taalontwikkeling van kinderen, elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier.

De logopedist observeert en onderzoekt of het spreken past bij de leeftijdsfase van het kind en of er sprake is van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Met verschillende behandelmethoden en spelmaterialen zal de logopedist het praten van het kind stimuleren. We werken samen met het kind op een prettige en ongedwongen manier. Praten moet vooral plezierig zijn.

Als u zich zorgen maakt over het spreken van uw kind kunt u op onderstaande lijst kijken of logopedie zinvol zou kunnen zijn. Twijfels? Neem gerust contact op of loop een keer binnen op het vrijblijvend inloopspreekuur.

Kinderen
Kinderen
Kinderen

Spraak

Taal

Mondmotoriek, eten en drinken

Gehoor en luistervaardigheid

Stem en adem

Logopediepraktijk Paula Daanen
Kinderen