Specialisaties kinderen

Prelogopedie bij eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen.

Momenteel wordt de prelogopedie niet door ons verzorgd. Er is voor deze functie een vacature. Wij verwijzen hiervoor door naar preverbaal logopedist in de regio. Indien wenselijk kunt hiervoor contact met ons opnemen. Bedankt voor uw begrip.

Binnen de prelogopedie behandelen we eet- en drinkproblemen bij 0- tot 2- jarigen. Ook oudere kinderen met eet- en drinkproblemen worden behandeld door de prelogopedist.

Eet- en drinkproblemen kunnen al aanwezig zijn vanaf de geboorte bij de fles- of borstvoeding. Soms ontstaan deze problemen bij de overgang van de voedingen, zoals de overgang van borstvoeding naar flesvoeding.

De overgang naar de vaste voeding verloopt niet bij ieder kind vanzelf. Kinderen kunnen moeite hebben met het eten van stukjes voedsel; uit de mond werken, kokhalzen, verslikken of heel lang in de mond houden. Ook problemen met lepelvoeding, kauwen of kwijlen kan de prelogopedist behandelen.

Bij de jongste kinderen bestaat de behandeling voornamelijk uit het begeleiden en adviseren van de ouders. Bij de 0- tot 2- jarigen komt de logopedist voor de behandeling aan huis. Bij de wat oudere kinderen bestaat de behandeling, naast begeleiding van de ouders, ook uit het geven van oefeningen.

Als er meerdere deskundigen zijn betrokken bij het probleem, kan er overleg plaatsvinden. Dit zou een arts, kinderfysiotherapeut en/of diëtist kunnen zijn. Specialisaties kinderen

Specialisaties kinderen
Specialisaties kinderen
Specialisaties kinderen
Specialisaties kinderen

Sensorische informatieverwerking en logopedie

‘mijn kind houdt zijn handjes vaak voor de oren’
‘mijn kind propt met het eten’
‘mijn kind bijt op dingen als speelgoed of kleding’

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnenkomt niet zo vanzelfsprekend en soepel als eigenlijk zou moeten. Zij nemen informatie rommelig waar, ervaren prikkels sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes.

Een verstoring in de sensorische informatieverwerking kan een vanzelfsprekende ontwikkeling van spraak, taal en mondmotoriek in de weg staan. Door het kind prikkels aan te bieden, die op dat moment bij het kind passen, wordt een optimale verwerking bevorderd. Het aanbod van oefeningen en materialen is gevarieerder dan bij de reguliere logopedie. Specialisaties kinderen

Oromyofunctionele therapie OMFT

Oromyofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Deze behandelmethode wordt gebruikt voor afwijkende mondgewoonten als open mondgedrag, afwijkend slikken, duim-, vinger- en speenzuigen.

Afwijkende mondgewoonten hebben negatieve gevolgen voor de gebitsstand, de uitspraak en het gehoor. Als bijvoorbeeld de tong bij het slikken voortdurend tegen de tanden drukt of de mond vaak open hangt, is dat niet bevorderlijk voor de uitspraak en voor de stand van de tanden. Tijdige inschakeling van logopedie leidt tot herstel of voorkomt verdere schade.

Bij deze behandeling wordt er samengewerkt met de tandarts en orthodontist.

Ouderbegeleiding en communicatieve interactiebegeleiding bij jonge kinderen

Bij deze behandeling leert u wat u zelf kunt doen om het communiceren en het praten van uw kind te stimuleren.

Er wordt gewerkt met het Hanen ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ en met communicatieve interactiebegeleiding.
Deze begeleiding wordt in deze praktijk individueel aangeboden.

De logopedist legt uit wat effectieve manieren zijn om de spraak-taalontwikkeling van uw kind te bevorderen en oefent deze strategieën ook met u en uw kind. U gaat een poosje hiermee aan de gang en na een paar maanden wordt bekeken of de ontwikkeling van uw kind op niveau is gekomen. Als dat niet zo is, kan de logopedist besluiten om uw kind direct te gaan behandelen. Met behulp van spelletjes en spelen zal zij de spraak-taalontwikkeling van uw kind bevorderen. Dit alles op een voor uw kind prettige en ongedwongen manier. Praten moet vooral plezierig zijn!

Fonologische articulatiestoornissen

De wijze van behandelen van een articulatieprobleem is afhankelijk van de aard en de ernst van de stoornis. Spraakproblemen behandelen we met behandelmethodieken als Hodson & Paden, Metaphon, Prompt.