Informatie

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.
Logopedie bij kinderen wordt volledig vergoed.
Voor logopedie bij volwassenen moet u rekening houden met het wettelijk vastgesteld eigen risico.
Het tarief voor een behandeling is landelijk vastgesteld door uw zorgverzekeraar.

Logopediepraktijk Paula Daanen heeft een contract afgesloten met alle landelijke zorgverzekeraars.

Hieronder vindt u de tarievenlijst logopedie. Informatie

Overzicht tarieven 2023

Logopediepraktijk Paula Daanen. Informatie

Verhindering

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren afgemeld worden. Dit kan telefonisch, via voice mail of per e-mail. Als u later afmeldt, wordt de gereserveerde tijd voor een behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. Informatie

Klachten

Ondanks onze zorgvuldige werkwijze, kan het gebeuren dat er klachten zijn. Graag horen wij dit van u, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Als uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVLF. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de beroepsvereniging.

U kunt deze hieronder downloaden:

Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Privacybeleid

De praktijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U vindt hieronder het privacy reglement. Informatie

Privacyreglement logopediepraktijk