Volwassenen

Logopedie bij volwassenen

Volwassenen kunnen problemen ondervinden bij de communicatie. Het gaat dan vaak over heesheid of moeite met het gebruik van de stem en adem bij spreken of zingen. U heeft keelklachten en het vanzelfsprekende gevoel dat de stem het doet is weg. Als er beroepsmatig veel gesproken wordt, kan logopedie ondersteuning bieden. Denk hierbij o.a.aan sportinstructeur, docent of telefonist.
Ook kan het zijn dat door een neurologische aandoening de stem en het spreken verstoord zijn. Ook moeilijkheden met slikken horen bij het werkgebied van de logopedist.

Vraagt u zich af of de logopedie iets voor u zou kunnen betekenen?
Onderstaande lijst kan u helpen om te bepalen of logopedie zinvol voor u kan zijn.

Heeft u nog twijfels? Neem gerust even contact op of bezoek het vrijblijvende inloopspreekuur.
Specialisaties volwassenen
Specialisaties volwassenen
Specialisaties volwassenen

Stem / Adem / Keelklachten

Slikken

Spraak

Taal