Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.
Logopedie bij kinderen wordt volledig vergoed.
Voor logopedie bij volwassenen moet u rekening houden met het wettelijk vastgesteld eigen risico.
Het tarief voor een behandeling is landelijk vastgesteld door uw zorgverzekeraar.

Logopediepraktijk Paula Daanen heeft een contract afgesloten met alle landelijke zorgverzekeraars.

Hieronder vindt u de tarievenlijst logopedie.

Overzicht tarieven 2023