Klachten

Ondanks onze zorgvuldige werkwijze, kan het gebeuren dat er klachten zijn. Graag horen wij dit van u, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Als uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVLF. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de beroepsvereniging.

U kunt deze hieronder downloaden:

Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Privacy beleid

De praktijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U vindt hieronder het privacy reglement.

Privacyreglement logopediepraktijk