De behandeling

De behandeling begint met een intake om de klacht te verduidelijken. Daarna wordt er een onderzoek en/of observatie gedaan. Voor uitgebreid spraak-taalonderzoek zijn meerdere afspraken nodig. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt gekeken of behandeling nodig is.
In de meeste gevallen is de behandeling één keer per week. Een afspraak duurt 30 minuten.
Meestal worden er huiswerkopdrachten gegeven. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de soort en ernst van de stoornis.
Ouders en verzorgers worden betrokken bij de behandeling , zodat ze op de hoogte blijven en samen met het kind kunnen oefenen. U kunt als ouder bij de behandeling aanwezig zijn.
Als er aanleiding voor is, werkt de logopedist samen met anderen. Hierbij kunt u denken aan school, peuterspeelzaal, consultatiebureau, huisarts of specialist. Ook wordt er samengewerkt met orthodontist of tandarts.