Onze logopedisten

Paula Daanen

Nadat ik de opleiding logopedie aan de Hogeschool Zuyd heb afgerond, ben ik als logopedist gaan werken in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Daar heb ik gewerkt op de afdelingen neurologie, KNO en kinderen. In diezelfde tijd heb ik ook gewerkt in het speciaal onderwijs. In 1990 ben ik begonnen met mijn                                                           praktijk voor logopedie.

Met mijn inmiddels brede werkervaring werk ik met veel plezier met u en uw kind. De logopedie blijft me steeds boeien en inspireren door nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Vanuit mijn affiniteit met deelgebieden heb ik me gespecialiseerd in de logopedie bij jonge kinderen en de logopedie bij volwassenen met stemklachten. 
Tijdens de behandelingen werk ik deskundig, doelgericht en betrokken met u en uw kind.

Monique Bokdam

Na het afronden van de opleiding logopedie aan de Hogeschool Enschede heb ik gewerkt bij verschillende logopediepraktijken en bij een kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke beperking. Daarna heb ik 10 jaar gewerkt binnen de schoollogopedie bij verschillende gemeenten.

Sinds 2002 werk ik in deze praktijk. Ik behandel alle voorkomende logopedische stoornissen. Logopedie is voor mij een boeiend, levendig en veelzijdig vak. Elk kind, elke leeftijd, elk logopedisch probleem is immers verschillend. Ik vind het inspirerend om de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied te kunnen toepassen in de praktijk.

Michelle Klomp.

Ik heb mijn opleiding gevolgd aan de Hogeschool Windesheim Zwolle. In deze praktijk werk ik met name met kinderen van 0 - 2 jaar. Ik heb veel ervaring met kinderen en volwassenen die slikproblemen of andere problemen met eten of drinken hebben. Door speciale scholingen te volgen op het gebied van eten, drinken en slikken ben ik nu gecertificeerd prelogopedist.

Daarnaast ben ik ook gespecialiseerd in beginnende communicatie en het gebruiken van ondersteunende communicatiemiddelen. Ik vind het altijd een uitdaging om te kijken wat de communicatiemogelijkheden zijn als praten niet vanzelfsprekend is.
Naast mijn werk voor deze logopediepraktijk werk ik bij een stichting voor mensen met verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Iris Gijsbers

Ik heb mijn opleiding afgerond aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds augustus 2012 werk ik in deze praktijk. Daarnaast heb ik  twee jaar gewerkt binnen Kentalis, een organisatie voor diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in het horen of communiceren. Ik heb ervaring op het gebied van de diagnostiek (Diagnostisch Centrum Nijmegen) en de                                                                     behandelingen van het cluster 2 onderwijs.

In deze praktijk behandel ik voornamelijk de kinderen met spraak- en taalproblemen, met afwijkend mondgedrag of problemen in de fonologische en auditieve vaardigheden.
Ik vind het erg leuk om met kinderen van verschillende leeftijden te werken. Iedere leeftijdsfase vraagt om een andere aanpak en werkwijze. Daarnaast vind ik overleggen en samenwerken met derden erg belangrijk voor een succesvolle behandeling. 

Willeke Donkers

Ik heb de opleiding logopedie gevolgd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds januari 2017 werk ik in deze praktijk. Eerder deed ik ervaring op in andere logopedische praktijken en bij een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast werk ik sinds enkele jaren als woonbegeleider op een groep met verstandelijk beperkte kinderen, waar ik hen begeleid in                                             hun dagelijkse handelingen. Verder geef ik privé zangles.

In deze praktijk behandel ik kinderen met spraak- en taalproblemen en mensen met stemklachten. Ik zie het telkens weer als een uitdaging om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de interesses en behoeften van u en uw kind. Dit is naar mijn idee de formule om in een ontspannen sfeer leermomenten te creëren tijdens de logopedie.